Умови надання послуг

Цей Договір носить характер публічної оферти та є еквівалентом "усного Договору", та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Відповідно до статті 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов цієї публічної оферти (Договору) вважається здійснення ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг та отримання ВИКОНАВЦЕМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

Фізична особа-підприємець Селезньов Віталій Олександрович, надалі Виконавець, та фізична чи юридична особа, яка замовляє та оплачує послуги, надалі Замовник, з іншого боку, уклали Договір про наступне:

Терміни та визначення

Сервер - апаратна обчислювальна система виконання сервісного програмного забезпечення.

Віртуальний сервер (оренда віртуального сервера) - є програмною емуляцією апаратного сервера. На одному апаратному сервері може бути запущено безліч ізольованих один від одного віртуальних серверів із виділенням ним частини ресурсів апаратного сервера. Також може іменуватися як: Virtual Server, Virtual Machine, VPS (Virtual Private Server), VDS (Virtual Dediсated Server).

Виділений сервер (оренда виділеного сервера) - послуга, яка дозволяє клієнту орендувати апаратний (фізичний) сервер.

Колокейшн - розміщення серверного чи мережевого обладнання у форм-факторі “Rackmount” у стійці на технічному майданчику Виконавця з підключенням обладнання до електроживлення та мережі Інтернет. Також може іменуватися як: Colocation, Co-location, Server Housing, Хостинг Серверів.

Трафік - обсяг даних, переданий або отриманий засобами мережі Інтернет за певний період часу.

Тарифний план (тариф) - пропозиція що містить у собі кількість ресурсів, можливостей та опцій, які можуть бути надані у користування клієнту за певну ціну.

SSL-сертифікат - цифровий підпис, що дозволяє переконатися, що веб-сайт є справжнім.

Реєстрація SSL-сертифіката - випуск цифрового підпису довіреним Центром сертифікації.

Центр сертифікації - організація, яка випускає індивідуальні цифрові підписи доменного імені.

Логін - унікальний набір літер та цифр, що може служити для ідентифікації Замовника на ресурсах Виконавця.

Пароль - послідовність букв, цифр та знаків відома Замовнику, яка спільно з Логіном дозволяє отримати доступ до ресурсів/сервісів Виконавця.

Замовлення - сформована Замовником за допомогою Веб-сайту Виконавця електронна заявка із переліком послуг, що містить унікальний номер.

Кабінет клієнта (Особистий кабінет) - частина веб-сайту Виконавця, яка дозволяє Замовнику розміщувати Замовлення, керувати послугами, оплачувати послуги та формувати звернення до Виконавця.

Тикет система - частина особистого Кабінету клієнта, яка дозволяє формувати звернення до Виконавця, а також отримувати відповідь на них.

Коректні дані - достовірна інформація, надана Замовником під час оформлення реєстрації на веб-сайті Виконавця, яка необхідна для ідентифікації Замовника та надання йому послуг.

DDoS-атака - хакерська-атака на сервер або мережну інфраструктуру з метою доведення її до відмови.

Доменне ім'я (домен) - унікальна адреса для сайту або іншого ресурсу, яка за допомогою DNS-серверів посилається на IP-адресу сервера.

Реєстр - база даних, що містить інформацію про доменні імена, термін їх реєстрації, контактні дані Реєстранта, DNS-сервери та іншу необхідну інформацію для підтримки роботи іменного простору доменів.

Реєстратор - організація уповноважена вносити до Реєстру записи про Доменні імена, а також змінювати та видаляти створені ім'я запису.

Реєстрація доменного імені (домена) - створення в Реєстрі запису про доменне ім'я.

Реєстрант - особа на користь якої Реєстратор реєструє Доменне ім'я.

Проксі-контакт - контактні дані Виконавця, які він вносить до Реєстру та застосовує до Доменного імені Замовника.

Період реєстрації доменного імені - період, протягом якого Реєстрант має право розпоряджатися Доменним ім'ям. Мінімальний період реєстрації – 1 (один) рік.

Веб-сайт Виконавця - веб-сайт, доступний у мережі інтернет за адресою https://unixhost.pro

Спам - розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України чи нормам міжнародного права, які містяться у міжнародних договорах та конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу, і навіть використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Виконавця при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, повідомлення різних веб-ресурсах, повідомлення в месенджерах.

Додаткові послуги - опціональні послуги, які не включені до Тарифного плану.

Заплановані технічні роботи - дії, які виконуються Виконавцем з його апаратним чи програмним забезпеченням, які необхідні для підтримки чи покращення роботи технічної інфраструктури.

Екстрені технічні роботи - дії спрямовані на відновлення працездатності апаратної, програмної чи мережевої інфраструктури або їх окремих вузлів, які непередбачено вийшли з ладу.

Регламент технічної підтримки - список прав, обов'язків, зон відповідальності служби технічної підтримки Виконавця. Регламент опубліковано на Веб-сайті Виконавця у Розділі “Інформація”.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати вибрані Замовником послуги відповідно до Порядку надання послуг. Перелік послуг, що надаються, опубліковано на Веб-сайті Виконавця. Виконавець забезпечує технічний супровід та надає послуги, передбачені цим договором – особисто або із залученням третіх осіб. Замовник зобов'язується сплатити вибрані ним послуги відповідно до розцінок, зазначених на веб-сайті Виконавця в рамках обраного Замовником Тарифу або послуги та в порядку, визначеному цим Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1. Вибравши послугу, Замовник створює замовлення, використовуючи відповідні форми та засоби на Веб-сайті Виконавця. Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату вибраної послуги в електронному вигляді.

2.2. Умовою початку надання послуг вважається внесення Замовником передоплати щонайменше за один розрахунковий період на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

2.3. Виконавець веде облік послуг та платежів Замовника. Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України (гривня). На Веб-сайті Виконавця можуть публікуватись ціни в інших валютах з інформаційною метою.

2.4. Замовник має право надсилати Виконавцю претензії пов'язані з послугами на електронну поштову скриньку виконавця не пізніше 7 (семи) днів після надання послуг. Якщо протягом 7 (семи) діб після надання послуг Замовник не надав претензії до якості наданих послуг, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору та прийняті Замовником у повному обсязі.

2.5. При реєстрації (формуванні замовлення), а також під час користування послугою Замовник зобов'язується надати коректні дані про себе, у тому числі дійсну електронну адресу. У разі необхідності перевірки достовірності особи Замовника, Замовник зобов'язується надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

2.6. Замовник має право отримати технічну підтримку через Тикет системи або електронної пошти служби технічної підтримки Виконавця: [email protected].

2.6.1. Служба технічної підтримки Виконавця працює у відповідності до Регламенту технічної підтримки.

2.6.2. Служба технічної підтримки може допомогти Замовнику поза Регламентом технічної підтримки на свій розсуд і за додаткову плату. Сума оплати залежить від витраченого часу технічними фахівцями на вирішення завдання, яке було поставлено Замовником.

2.6.3. Виконавець зберігає за собою право відмовити у наданні технічної допомоги без пояснення причин.

2.7. Замовник зобов'язується надати свої ідентифікаційні дані (електронну адресу, логін, прізвище, ім'я) в системі Виконавця за будь-якого звернення до Виконавця.

Виконавець має право відхилити звернення у випадках:

 • надання неточної інформації про себе;

 • якщо його неможливо виконати з технічних особливостей надання послуг;

 • якщо звернення стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами;

2.8. Служба технічної підтримки не консультує з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів та програм, а також з інших аналогічних питань.

2.8.1. Служба технічної підтримки не зобов'язана надавати консультації щодо базового програмного забезпечення, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача для даного програмного забезпечення та не несе відповідальності за непрофесійні чи некваліфіковані дії Замовника або його представників.

2.8.2. Виконавець не надає технічну підтримку особам, які не є клієнтами Виконавця та не мають активних послуг в Особистому кабінеті.

2.9. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд попросити Замовника надати фотографію або скан-копію посвідчення особи (паспорт/закордонний паспорт/посвідчення водія/інший документ, що підтверджує особу Замовника), а також відмовити у наданні послуг без пояснення причин.

Це положення стосується:

 • замовлень попередня перевірка яких викликала підозру на недостовірність наданих Замовником даних про себе

 • облікового запису Замовника яка могла зазнати злому

 • під час здійснення Замовником процедур перенесення (трансферу) доменного імені до іншого реєстратора

2.10. Виконавець за допомогою електронної пошти надсилає Замовнику повідомлення щодо його послуг. Виконавець не несе відповідальності за доставку цих повідомлень іншими поштовими серверами "вузлами" Інтернету до поштової скриньки Замовника.

2.11. Виконавець має право зупиняти або обмежувати надання послуг Замовнику без попереднього повідомлення:

 • у разі недотримання Замовником умов цього Договору;

 • якщо Виконавець має достатні підстави вважати, що будь-які дії, здійснені Замовником з використанням послуг, наданих Замовнику згідно з цим Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам або нормальному функціонуванню технічної інфраструктури Виконавця;

 • у разі розсилки Замовником несанкціонованих повідомлень (спам) у будь-якій формі;

 • якщо надані Замовнику ресурси (послуги) використовуються для здійснення DdoS-атак або будь-якого іншого виду хакерських-атак незалежно від того, на що вони спрямовані;

 • у разі якщо на віртуальний сервер, виділений сервер, розміщений сервер у межах послуги Сolocation чи інше обладнання Замовника здійснюється DdoS-атака, яка може вплинути на працездатність інфраструктури Виконавця. Відновлення надання послуги на розсуд Виконавця.

 • у разі коли надання послуги Замовнику завдає шкоди діловій репутації Виконавця;

 • під час здійснення Замовником будь-якої незаконної діяльності з використанням послуг, наданих Виконавцем;

 • при отриманні вимог уповноважених державних органів у разі порушення норм законодавства України, норм законодавства країни розміщення сервера або міжнародного законодавства;

2.12. При підвищених вимогах Замовника до апаратних або інших ресурсів Виконавця, порівняно з обраним Замовником Тарифним планом, Виконавець спираючись на факти (дані моніторингу, витяги з документації) пропонує Замовнику перехід на інший Тариф (послугу вищого класу), який дозволить забезпечити належну якість послуги. У разі якщо Замовник відмовляється від переходу на інший тариф/послугу, Виконавець не гарантує належну якість наданої послуги, не приймає претензій щодо якості наданої послуги, не здійснює повернення коштів у разі незгоди з якістю наданої послуги.

3. Порядок надання послуги оренди віртуального сервера

3.1. Виконавець надає Замовнику доступ шляхом публікації в Особистому кабінеті Замовника або засобами електронної пошти до інформації, необхідної для використання послуги, а також до управління віртуальним сервером: включення, вимкнення, перезавантаження, доступ до консолі або терміналу, доступ за протоколом SSH (якщо передбачено Тарифним планом), доступ до віддаленого робочого столу (якщо передбачено Тарифним планом).

3.2. Виконавець надає Замовнику доступ до інформації про використання ресурсів (статистики) віртуального сервера.

3.3. Виконавець повідомляє Замовника про проведення Планових технічних робіт не пізніше 24 годин до їх початку, а також докладає всіх зусиль для інформування Замовника про Екстрені технічні роботи шляхом публікації інформації в Особистому кабінеті Замовника або за допомогою електронної пошти.

3.4. Замовник може замовити додаткові IP-адреси для віртуального сервера. Кількість доступних до замовлення IP-адрес визначається Тарифним планом. Для замовлення більшої кількості IP-адрес, ніж визначено Тарифним планом, потрібно надати план використання IP-адрес Замовником.

3.5. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для постійної та безперервної роботи Віртуального сервера та доступності його в мережі Інтернет. Замовник приймає факт неможливості забезпечення абсолютно безперервної роботи Віртуального сервера та абсолютно безперервної доступності його в Інтернеті.

4. Порядок надання послуги оренди виділеного сервера

4.1. Виконавець надає Замовнику доступ шляхом публікації в Особистому кабінеті Замовника або за допомогою електронної пошти до інформації, необхідної для використання послуги, а також до управління Виділеним сервером:

 • включення (якщо передбачено тарифним планом)

 • виключення (якщо передбачено тарифним планом)

 • перезавантаження (якщо передбачено тарифним планом)

 • KVM або IPMI (якщо передбачено тарифним планом)

 • доступ за протоколом SSH (якщо передбачено операційною системою)

 • доступ до віддаленого робочого столу (якщо передбачено операційною системою)

4.2. У вартість виділеного сервера включено встановлення операційної системи та базову підготовку сервера до роботи. Технічна допомога, яка не відображена у Тарифному плані, може бути надана за запитом службою Технічної підтримки на платній основі.

4.3. Замовник може замовити додаткові IP-адреси для виділеного сервера. Кількість доступних до замовлення IP-адрес визначається Тарифним планом. Для замовлення більшої кількості IP-адрес, ніж визначено Тарифним планом, потрібно надати план використання IP-адрес Замовником.

4.4. Повернення коштів за послуги оренди виділеного сервера та додаткових послуг з ним пов'язаних здійснюється тільки у випадку, якщо Виконавець ще не розпочав обробку Замовлення.

4.5. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення технічно справного стану Виділеного сервера, постійної та безперервної його роботи, постійної та безперервної його доступності в мережі Інтернет. Замовник приймає факт, що компоненти виділеного сервера можуть виходити з ладу під впливом природного зносу. Замовник приймає факт неможливості забезпечення абсолютно безперервного доступу до Інтернету через особливості функціонування Інтернету.

5. Порядок надання послуги Колокейшн

5.1. Виконавець розміщує Сервер (сервери) або інше обладнання Замовника у форм-факторі "Rackmount", з габаритними розмірами 19′ на своєму технічному майданчику, забезпечує його підключенням до мережі безперебійного живлення електроенергією напругою 220V.

5.1. Виконавець надає підключення до Інтернету Сервера (серверів) або іншого обладнання Замовника на основі цього Договору.

5.3. Виконавець надає маршрутизовану статичну (постійну) IP-адресу для кожної одиниці обладнання Замовника.

5.4. Замовник самостійно або за допомогою служби доставки доставляє обладнання на технічну площадку Виконавця. Виконавець не надає Замовнику послуг доставки.

5.5. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення Замовнику безпеки цілісності його Сервера (серверів) або іншого розміщеного обладнання на технічному майданчику Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за природне зношування обладнання або його компонентів, а також заподіяння шкоди третіми особами.

5.6. Замовник має право доступу на технічний майданчик Виконавця для проведення маніпуляцій зі своїм Сервером (серверами) або іншим розміщеним обладнанням, якщо це передбачено Тарифним планом або політикою доступу на технічний майданчик. Усі операції замовником на технічному майданчику виконавця здійснюються у присутності представника Виконавця. У разі відсутності можливості доступу Замовника Виконавець може виконати необхідні маніпуляції в рамках послуги “Remote Hands” згідно з тарифами на сайті Виконавця.

5.7. Замовник може замовити додаткові IP-адреси для розміщеного сервера в межах послуги Колокейшн. Кількість доступних до замовлення IP-адрес визначається Тарифним планом. Для замовлення більшої кількості IP-адрес, ніж визначено Тарифним планом, потрібно надати план використання IP-адрес Замовником.

5.8. Виконавець докладає всіх зусиль, щоб забезпечити Сервер (сервери) або інше розміщене обладнання Замовника постійним та безперервним електроживленням та доступом до мережі Інтернет. Замовник приймає факт неможливості забезпечення його обладнання абсолютно безперервним електроживленням та абсолютно безперервним доступом до мережі Інтернет через особливості функціонування мережі Інтернет.

6. Порядок надання послуг реєстрації та обслуговування доменних імен

6.1. Нове доменне ім'я може бути зареєстроване лише за таких умов:

 • на момент реєстрації Доменне ім'я вільне;

 • у заявці зазначено повну та коректну інформацію, необхідну для реєстрації;

 • дотримано правил і регламенту Реєстру в якому реєструється Доменне ім'я;

6.2. У період реєстрації доменного імені Замовник отримує право розпоряджатися Доменним ім'ям на свій розсуд, в рамках регламенту відповідного Реєстру, Договору з Виконавцем, Законодавства України.

6.3. Протягом терміну реєстрації Замовник має право продовжити термін реєстрації Доменного імені на наступний період, запросивши відповідну послугу у Виконавця.

6.4. Після закінчення періоду реєстрації, якщо Замовник не виявив бажання продовжити термін реєстрації, Замовник втрачає право на управління Доменним ім'ям.

6.5. Після закінчення терміну реєстрації Доменного імені Замовнику може бути надано право пріоритетного продовження Доменного імені. Період протягом якого Замовнику надається таке право, визначається Виконавцем.

6.6. Виконавець надає Замовнику право протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закінчення терміну реєстрації продовжити Період реєстрації доменного імені.

6.7. Виконавець має право на власний розсуд змінювати термін пріоритетного продовження періоду реєстрації доменного імені після закінчення цього періоду.

6.8. Якщо і протягом додаткового терміну Замовник не виявив бажання продовжити реєстрацію Доменного імені, Виконавець має право видалити Доменне ім'я або розпорядитися таким Доменним ім'ям на власний розсуд.

6.9. Якщо доменне ім'я було видалено, Замовник має право виконати операцію відновлення Доменного імені (тільки у випадку, якщо така операція підтримується відповідним Реєстром та Виконавець надає таку послугу).

6.10. Трансфер Доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється лише в межах Періоду реєстрації доменного імені. Залежно від правил Реєстру, може вимагатися щонайменше 30 (тридцяти) днів до закінчення Періоду реєстрації доменного імені здійснення трансферу.

6.11. Замовник зобов'язується самостійно стежити за актуальністю своїх контактних даних, Виконавець зобов'язується своєчасно вносити зміни контактних даних Замовника до Реєстру. Виконавець не несе відповідальності за втрату контролю за Доменним ім'ям або інші наслідки у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим положенням Договору.

6.12. Вартість реєстрації доменного імені та продовження реєстрації доменного імені можуть відрізнятися.

6.13. Порядок використання Проксі-контактів:

6.13.1. Для забезпечення автоматичної реєстрації доменних імен, а також за бажанням Замовника, Виконавець має право застосовувати приховування персональної інформації про Замовника за допомогою використання проксі-контакту.

6.13.2. При реєстрації Доменного імені з використанням послуги Проксі-контакту Виконавець виступає виключно як представник Замовника, і в будь-який момент змінює контактні дані Доменного імені відповідно до вимог Замовника.

6.13.3. Виконавець має право відмовити у використанні Проксі-контакту без пояснення причин.

6.13.4. У разі несподіваного припинення Виконавцем реєстраторської діяльності Виконавець зобов'язаний розмістити інформаційне повідомлення на своєму Веб-сайті та повідомити Замовника про припинення надання послуг з реєстрації доменних імен. Якщо доменне ім'я було зареєстроване з використанням послуги Проксі-контакту, то Замовник після отримання повідомлення зобов'язаний звернутися до Виконавця для зміни контактних даних Доменного імені в порядку, визначеному цим Договором. Виконавець вносить зміни до запису Доменного імені у Реєстрі, замінюючи свої на контактні дані Замовника та видає трансферний код (auth-code) для перенесення Доменного імені до іншого Реєстратора.

7. Порядок надання послуг реєстрації SSL-сертифікатів

7.1. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту надходження коштів за оплату послуги реєстрації SSL-сертифіката Виконавець надає Замовнику всю необхідну інформацію та інструкції для випуску SSL-сертифіката.

7.2. Для реєстрації SSL-сертифіката Замовник повинен вказати такі дані:

 • тип сервера, де знаходиться сайт Замовника;

 • CSR (запит на випуск сертифіката);

 • дані адміністративного контакту для SSL-сертифіката;

 • E-Mail-адреса, на яку буде направлено листа з посиланням на його підтвердження.

7.3. Після закінчення процесу реєстрації SSL-сертифіката Виконавець зобов'язується протягом 3 (трьох) днів передати інформацію до Центру сертифікації.

7.4. Порядок та процедури перевірки даних Замовника, наданих ним для отримання SSL-сертифіката, встановлюються та проводяться Центром сертифікації. Виконавець не несе відповідальності за строки та результат перевірки Центром сертифікації документів, відомостей та повноважень Замовника.

7.5. Центр сертифікації під час перевірки відомостей та повноважень Замовника має право вимагати від Замовника додаткові документи та відомості.

7.6. Виконавець не гарантує Замовнику надання послуг у разі відмови Центру сертифікації у випуску, продовженні або перевипуску сертифіката SSL для Замовника. Якщо послугу не надано Замовнику через відсутність Центру сертифікації у випуску, продовженні або перевипуску SSL-сертифіката для Замовника, вона не підлягає оплаті Замовником. Кошти, які вже перераховані Замовником для оплати послуги, будуть повернуті Замовнику або використані для оплати інших послуг. У разі відмови Центру Сертифікації у подальшому наданні SSL-сертифіката після його фактичного випуску кошти, перераховані Замовником на оплату послуги, не можуть бути повернені Замовнику або використані для оплати інших послуг, якщо минуло 30 (тридцять) днів з моменту випуску або з моменту продовження SSL-сертифіката, або минуло 90 (десять) днів з моменту фактичного отримання Виконавцем оплати за послугу надання доступу до системи випуску SSL-сертифікатів за цим Договором.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує на веб-сайті, SSL-сертифікат для якого зареєстрований за допомогою послуг Виконавця.

7.8. Виконавець надає Замовнику необхідний консультаційний супровід з питань, пов'язаних із SSL-сертифікатом, протягом усього періоду дії сертифіката. Встановлення SSL-сертифіката на сайт Замовника є додатковою послугою та оплачується Замовником окремо згідно тарифів на сайті Виконавця. Безкоштовне встановлення SSL-сертифіката на сайт Замовника здійснюється лише в тому випадку, якщо даному Замовнику надаються інші послуги, в рамках яких може бути використаний SSL-сертифікат.

7.9. Замовник самостійно забезпечує технічні умови, необхідні для коректної установки та роботи SSL-сертифіката:

 • для реєстрації SSL-сертифіката замовник самостійно створює CSR-запит на підпис сертифіката;

 • вказує дані адміністративного контакту для SSL-сертифіката, а також адресу електронної пошти, куди буде надіслано листа від Центру сертифікації для підтвердження запиту на видачу SSL-сертифіката;

 • забезпечує виділену IP-адресу для кожного SSL-сертифіката;

 • здійснює встановлення та зберігання SSL-сертифіката на сервері.

7.10. За умови виникнення об'єктивної неможливості реєстрації SSL-сертифіката, Виконавець повертає Замовнику 100% коштів, перерахованих Замовником в оплату послуг за цим договором.

7.11. Продовження SSL-сертифіката - випуск Центром сертифікації нового SSL-сертифіката, в якому залишаються без зміни дані Замовника та вказується новий термін дії сертифіката.

7.12. Виконавець виставляє Замовнику рахунок за продовження дії сертифіката SSL не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення дії сертифіката.

8. Порядок надання послуг Файлове сховище даних

8.1. Виконавець надає дисковий простір згідно з Тарифним планом, а також деталі доступу до сховища для завантаження даних Замовника.

8.2. Замовник самостійно встановлює та налаштовує програмне забезпечення необхідного для завантаження даних у сховище.

8.3. Замовник самостійно стежить за наявністю вільного дискового простору у межах обраного Тарифного плану. У разі нестачі дискового простору Замовник може змінити Тарифний план на план з великим дисковим простором без втрати даних у сховищі.

8.4. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення постійного та безперервного доступу Замовника до його даних. Замовник приймає факт неможливості забезпечення абсолютно безперервного доступу до даних.

9. Вартість послуг та порядок розрахунків

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги. Вихідною валютою складання вартості послуги є долар США. Вартість послуги на момент її оплати Замовником буде розрахована, виходячи з банківського курсу долара США на день оплати.

9.2. Оплата послуг здійснюється Замовником у формі передоплати Виконавцю згідно з виставленим рахунком.

9.3. Замовник зобов'язується оплачувати послуги незалежно від використання послуг.

9.4. Замовник оплачує отриманий рахунок шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

9.5. Замовник відповідає за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів. Якщо з будь-якої причини оплата рахунку не може бути здійснена в обумовлені договором строки, Замовник зобов'язується повідомити про це Виконавця. Відстрочка платежу складає розсуд Виконавця.

9.6. Виконавець надає Замовнику рахунок електронною поштою для продовження терміну надання послуг не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту закінчення поточного оплаченого замовником розрахункового періоду.

9.7. Оплата здійснюється на період, вибраний Замовником під час розміщення замовлення на Веб-сайті Виконавця. Послуга може бути сплачена не менше ніж на мінімальний термін, можливий для надання даної конкретної послуги. Період оплати може бути змінений на вимогу Замовника.

9.8. При прямій оплаті Замовником на банківський розрахунковий рахунок Виконавця, Замовник зобов'язується вказувати в призначенні платежу номер рахунку-фактури. А якщо ні, то Виконавець не гарантує зарахування отриманих коштів на користь оплати послуг Замовника.

9.9. Банківські витрати на оплату рахунків Виконавця оплачуються Замовником. При оплаті банківською карткою, валюта якої відрізняється від валюти обраного способу оплати, сума підсумкової транзакції може виявитися вищою від заявленої вартості послуги через додаткову комісію на стороні банку-емітента.

9.10. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця Виконавець повідомляє про це Замовника. Виконавець не гарантує зарахування платежів на старі реквізити, здійснені після повідомлення Замовника про їх зміну, а також не несе відповідальності за вищезазначені платежі Замовника.

9.11. Рахунок вважається сплаченим з надходження коштів на поточний рахунок Виконавця. При виставленні рахунку на оплату нової або продовження існуючої послуги та за наявності коштів на внутрішньому балансі в системі Замовника, кошти з внутрішнього балансу автоматично застосовуються до рахунку аж до повної оплати за достатньої їх кількості.

9.12. Повернення коштів на запит Замовника можливе лише якщо це не суперечить іншим пунктам цього договору. За фактично надані послуги Реєстрації доменних імен та SSL-сертифікатів повернення коштів неможливе.

9.13. Повернення коштів за ненадані послуги або скасовані замовлення здійснюється Виконавцем протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту оформлення відмови від послуг за умови пред'явлення документів, що підтверджують особу Замовника. Сума повернення розраховується за формулою S-((S/30)*N), де S - це сума, яка була сплачена клієнтом, а N - кількість днів невикористаного періоду оплати.


 9.14. Повернення коштів за послуги до яких додатково були надані інші послуги як подарунок або бонус здійснюється з вирахуванням повної вартості додаткових послуг, які були надані як подарунок або бонус.

9.15. При успішній оплаті банківською карткою Виконавець зберігає в системі її ідентифікатор, який використовуватиметься для автоматичних платежів під час оплати продовження будь-якої послуги. Замовник може у будь-який момент заблокувати автоматичну оплату, звернувшись із відповідним запитом до Служби підтримки.

9.16. При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи або через обмін даними через API (Application Programming Interface) з використанням SSL/TLS шифрування з сервером процесингової системи, що пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані Замовника (реквізити картки, її реєстраційні дані та ін.) не передаються Виконавцю. Їхня обробка повністю захищена і ніхто, у тому числі співробітники компанії, не можуть отримати платіжні та банківські дані Замовника.

10. Права та обов'язки Сторін

10.1. Виконавець зобов'язується:

10.1.1. Надавати основні та додаткові послуги відповідно до умов обраного Замовником Тарифного плану.

10.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для взаємодії сторін при виконанні умов цього Договору.

10.1.3. У разі порушення умов цього Договору повідомити Замовника через електронну пошту про виявлення порушення.

10.1.4. Повідомити Замовника у разі виявлення Виконавцем факту спроби третіх осіб перешкоджати наданню послуг Замовнику, якщо для усунення наслідків або запобігання цим випадкам потрібні спеціальні дії Виконавця.

10.1.5. Повідомити Замовника про зупинення надання послуг.

10.1.6. Не розголошувати та не використовувати інформацію щодо діяльності Замовника, яка стала відома Виконавцю під час виконання поточного Договору для здійснення будь-яких цілей, крім виконання умов цього Договору, за винятком передбачених законом випадків.

10.2. Замовник зобов'язується:

10.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію про себе. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли через некоректність внесених даних. У разі необхідності перевірки достовірності особи Замовника Замовник зобов'язується надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

10.2.2. Виконувати умови, викладені у цьому Договорі.

10.2.3. Своєчасно здійснювати оплату послуг відповідно до Договору.

10.2.4. Не вживати жодних дій, які навмисне чи ненавмисно ведуть до порушення функціонування програмного забезпечення та/або систем Виконавця.

10.2.5. Не використовувати послуги, що надаються Виконавцем, для здійснення діяльності, що суперечить національному та міжнародному законодавству. Послуги, що надаються Виконавцем, не можуть використовуватися для реклами, продажу або іншого розповсюдження товарів та послуг, обіг яких прямо або у вигляді винятків заборонений або обмежений законодавчо.

10.2.6. Подавати заявку про відміну послуги до виставлення рахунку за наступний розрахунковий період, щоб уникнути автоматичного зняття коштів за підпискою у платіжних системах.

10.3. Сторони зобов'язуються:

10.3.1. Без взаємної згоди не передавати третім особам організаційно-технологічну та комерційну інформацію, яка є секретом для будь-якої зі Сторін (далі - «конфіденційна інформація») за умови, що:

 • така інформація має дійсну чи потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам;

 • до такої інформації немає вільного доступу на законних підставах;

 • власник такої інформації вживає належних заходів щодо забезпечення її конфіденційності;

 • конфіденційна інформація підлягає охороні протягом усього терміну дії Договору, а також до закінчення 5 (п'яти) років з моменту припинення його дії.

10.4. Замовник має право:

10.4.1. Користуватися придбаними послугами на власний розсуд у межах, визначених законодавством, цим Договором.

10.4.2. Отримувати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректної взаємодії Сторін під час виконання умов цього Договору.

10.4.3. Звертатися до представника Виконавця з пропозиціями щодо поліпшення якості послуг та оптимізації процесу їх використання Замовником.

11. Порядок зміни та розірвання договору

11.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до тексту цього Договору (публічної оферти). Виконавець повідомляє Замовника про будь-які зміни у тексті цього Договору.

11.2. Якщо Замовник не погоджується зі змінами Договору, він має право в односторонньому розірвати Договір.

11.3. Якщо Замовник розриває Договір через незгоду зі змінами, Замовник повинен погасити заборгованості перед Виконавцем, а Виконавець повернути передоплату за послуги, якщо це не суперечить іншим положенням цього Договору.

11.4. Сторони Договору мають право на його одностороннє розірвання. Для цього Сторона, яка ініціює розірвання, надсилає письмове або електронне звернення до іншої Сторони за допомогою електронної пошти, Тикет-системи або системи електронного документообігу. Звернення має бути спрямоване не менш як за 30 днів до дати розірвання.

11.5. Виконавець має право негайно та в односторонньому порядку розірвати Договір із Замовником у разі порушення ним міжнародного чи національного законодавства або положень цього Договору.

12. Програмне забезпечення третіх осіб

12.1. Виконавець надає Замовнику можливість використання програмного забезпечення, що належить третім особам. Виконавець не гарантує досягнення будь-яких конкретних результатів, які можна отримати при використанні такого програмного забезпечення. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні такого програмного забезпечення.

12.2. Замовник має право додавати та використовувати стороннє програмне забезпечення при використанні послуг Виконавця лише в тих випадках, коли воно сумісне з послугами, що надаються, та затверджено Виконавцем. Замовник використовує програмне забезпечення третіх осіб на свій страх та ризик.

13. Відповідальність Сторін

13.1. Виконавець несе відповідальність за перебої у наданні послуг згідно із Замовленням, за винятком перебоїв, які були викликані діями Замовника або діями третіх осіб.

13.2. Виконавець не несе відповідальності:

13.2.1. За будь-які збитки, завдані Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем послуг, у випадках, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків або такі збитки, є наслідком дій Замовника.

13.2.2. За зміст та достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання послуг.

13.2.4. За справність належного Замовнику обладнання та програмного забезпечення, які використовуються Замовником.

13.2.5. За втрату прибутку та/або доходу, непрямі збитки, упущену вигоду Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця.

13.2.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

13.2.7. За зміст інформації, що розміщена на веб-сайті Замовника.

13.2.8. За цілісність та достовірність даних Замовника на сервері Виконавця.

13.2.9. За проблеми, пов'язані із використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

13.2.10. За некваліфіковані дії Замовника або його представників щодо використання послуги.

13.2.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику у разі якщо Замовник, навмисне чи ненавмисне, порушив їхню працездатність, видалив або вніс зміни до системних та службових файлів.

13.2.12. За працездатність та придатність для використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

13.2.13. За відповідність результатів наданих послуг очікуванням Замовника.

13.2.14. За будь-якими претензіями Замовника, пов'язаними з недостатньою, на думку Замовника, інформованістю Замовника про природу, характер, складові та можливі наслідки надання послуг.

13.2.15. За збереження даних Замовника, розміщених на Серверах Виконавця. Незважаючи на те, що Виконавець докладає всіх можливих зусиль для збереження даних Замовника шляхом збереження резервних копій даних (якщо це передбачено Тарифним планом), Замовник зобов'язується самостійно піклуватися про збереження своїх даних.

13.2.16. За шкоду будь-якого роду, понесену Замовником через втрату та/або розголошення своїх облікових даних (логін, пароль, E-Mail, ключ доступу) для доступу до ресурсів та систем Виконавця.

13.3. Замовник відповідає:

13.3.1. За порушення чинного законодавства здійснені Замовником або третьою стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.

13.3.2. За недотримання умов цього Договору.

13.3.3. За недотримання термінів та порядку оплати послуг.

13.3.4. За збереження в таємниці параметрів доступу до послуги (логін, пароль, e-mail, ключі доступу) та за збитки, які можуть бути заподіяні внаслідок несанкціонованого використання параметрів доступу до послуги.

14. Передача прав та зобов'язань

14.1. Кожна із Сторін може передавати свої права та обов'язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіям, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту передачі.

15. Вирішення спорів

15.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли внаслідок виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

15.2. У разі неможливості дійти згоди між Сторонами суперечка передається на розгляд суду у порядку визначеному чинним законодавством України.

16. Форс-мажор

16.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це стало наслідком непереборної сили, про яку Сторони не могли заздалегідь знати або не могли передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селищні потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти аварії у системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору.

16.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, має негайно повідомити про це іншу Сторону.

16.3. Виконання цього Договору, у повному обсязі чи частково, зупиняється на строк дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, то Договір вважається розірваним.

Реквізити виконавця

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Селезньов Віталій Олександрович

ЄДРПОУ / ІПН: 3311107277

IBAN: UA043220010000026007330046550

Рахунок обслуговує: Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352

Юридична адреса: 61153, Україна, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців 5В, кв. 152

Телефон: +38 057 708-01-95

E-Mail: [email protected]