Transfer domény

UnixHost ponúka spoľahlivú a stabilnú podporu pre vaše domény. Budete mať plný prístup k správe domén prostredníctvom pohodlného a automatizovaného ovládacieho panela.


Transfer domény

  Доменное имя: .


Transfer domény gTLD z iného registrátora

  • Od registrácie domény musí uplynúť najmenej 60 dní;
  • Od poslednej zmeny registrátora musí uplynúť najmenej 60 dní;
  • Doména musí mať stav ACTIVE (aktívny);
  • Služba Privacy Protection musí byť deaktivovaná;
  • Postup zmeny registrátora sa uskutoční do 5 až 7 kalendárnych dní;
  • Po prijatí žiadosti o prevod pošleme žiadosť na e-mail správcu domény uvedený v informáciách o whois o doméne v poli Administrative Contact;
  • Po získaní súhlasu správcu názvu domény sa začne proces prenosu domény;
  • Aktuálny registrátor domény môže administrátorovi domény poslať žiadosť o potvrdenie zmeny registrátora;
  • Po úspešnom dokončení prevodu pošleme oznámenie na kontaktný e-mail klienta. Obdobie registrácie názvu domény sa predĺži o 1 rok, zatiaľ čo celková doba registrácie domény nesmie prekročiť 10 (desať) rokov;
  • Ak sa prevod neuskutočnil, prostriedky sa vrátia do interného zostatku klienta a môžu sa použiť na zaplatenie iných služieb.